Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreis, Jiří
dc.contributor.authorVraštilová, Adriana
dc.contributor.refereeMentlík, Pavel
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:56:40Z-
dc.date.available2014-08-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:56:40Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61940
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19443
dc.description.abstractDiplomová práce nazvaná Geografie Indie výukový projekt pro střední školu se skládá z několika částí. První část je teoretická, popisuje fyzickogeografické a sociokenomické poměry Indie. Následuje kapitola Analýza učebnic zeměpisu pro střední školy. Poté je zařazena kapitola Teorie projektového vyučování, která představuje hlavní poznatky o projektovém vyučování. Součástí práce je návrh projektového vyučování. Druhá část práce je praktická. Praktická část práce popisuje realizaci 6 hodinového projektu na střední škole. Název projektu je Indie bengálský tygr, nebo býlí slon? Výsledky projektu jsou ověřeny pomocí didaktických testů a evaluačních dotazníků.cs
dc.format96 s. (126 726 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectindiecs
dc.subjectgeografiecs
dc.subjectprojektové vyučovánícs
dc.subjectvýukový projektcs
dc.subjectučebnice geografie pro střední školycs
dc.titleGeografie Indie výukový projekt pro střední školucs
dc.title.alternativeGeography of India educational projekt for high schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Diploma thesis entitled The Geography of India an educational project for high school, consists of several parts. The first part is theoretical, describes the physical geographical and socio-economic ratios of India. Followed by chapter Analysis of the Geography Textbooks for High Schools. The next chapter is the Theory of Project Teaching, which presents the main findings of the project teaching. Part of this work is to design project based learning. The second part of the thesis is practical. The practical part describes the realization of the 6 hour project in the high school. The title of the project is India - bengal tiger, or white elephant? The results of the project are verified by achievement tests and evaluation questionnaires.en
dc.subject.translatedindiaen
dc.subject.translatedgeographyen
dc.subject.translatedproject teachingen
dc.subject.translatedan educational projecten
dc.subject.translatedgeography textbooks for high schoolsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VRASTILOVA.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vrastilova_ved_DP.docxPosudek vedoucího práce42,84 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-vrastilova_opoDP.docxPosudek oponenta práce41,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Vrastilova.pdfPrůběh obhajoby práce314,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.