Název: Polynomy pro dělení kruhu
Další názvy: Polynomials for division of the circle
Autoři: Němcová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Oponent: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19787
Klíčová slova: binomická rovnice;Moivreova věta;primitivní kořeny;Eulerova funkce;cyklotomické polynomy;pravidelný mnohoúhelník;Johann Carl Friedrich Gauss;Richmondova konstrukce;ireducibilita cyklotomických polynomů;Leopold Kronecker
Klíčová slova v dalším jazyce: binomial equation;Moivre´s formula;primitive roots;Euler totient function;cyclotomic polynomial;regular polygon;Johann Carl Friedrich Gauss;Richmond´s construction;irreducibility of cyclotomic polynomials;Leopold Kronecker
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá polynomy pro dělení kruhu. V první kapitole jsou řešeny binomické rovnice, v další na toto téma logicky navazuje otázka polynomů pro dělení kruhu, které jsou nazývány také cyklotomické polynomy. Zajímavou částí je otázka sestrojitelnosti pravidelných mnohoúhelníků pomocí pravítka a kružítka. Dále jsou řešeny jejich vlastnosti, předně jejich ireducibilita. V závěru koeficienty těchto polynomů. Text práce je doplněn řadou názorných příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis looks into the problematic with the polynomials for division of the circle. Binomial equations are solved in the first chapter which is logically followed by the question of polynomials for division of the circle that is also called cyclotomic polynomials. The part dealing with the construction of regular polynomials with the aid of a ruler and a pair of compasses belongs to the most interesting parts of the work. It is dealt with their characteristics, primarily with their irreducibility. In the end of this work the author looks into the coefficients of the polynomials. The text is supplemented with lots of demonstrative exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Polynomy_pro_deleni_kruhu_Nemcova_Lenka_2014.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-hodnoceni bakalarske prace Lenky Nemcove.pdfPosudek vedoucího práce138,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-oponentsky posudek BP - Nemcova.pdfPosudek oponenta práce46,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Nemcova protokol060.pdfPrůběh obhajoby práce143,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.