Title: Polynomy pro dělení kruhu
Other Titles: Polynomials for division of the circle
Authors: Němcová, Lenka
Advisor: Hora, Jaroslav
Referee: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19787
Keywords: binomická rovnice;Moivreova věta;primitivní kořeny;Eulerova funkce;cyklotomické polynomy;pravidelný mnohoúhelník;Johann Carl Friedrich Gauss;Richmondova konstrukce;ireducibilita cyklotomických polynomů;Leopold Kronecker
Keywords in different language: binomial equation;Moivre´s formula;primitive roots;Euler totient function;cyclotomic polynomial;regular polygon;Johann Carl Friedrich Gauss;Richmond´s construction;irreducibility of cyclotomic polynomials;Leopold Kronecker
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá polynomy pro dělení kruhu. V první kapitole jsou řešeny binomické rovnice, v další na toto téma logicky navazuje otázka polynomů pro dělení kruhu, které jsou nazývány také cyklotomické polynomy. Zajímavou částí je otázka sestrojitelnosti pravidelných mnohoúhelníků pomocí pravítka a kružítka. Dále jsou řešeny jejich vlastnosti, předně jejich ireducibilita. V závěru koeficienty těchto polynomů. Text práce je doplněn řadou názorných příkladů.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis looks into the problematic with the polynomials for division of the circle. Binomial equations are solved in the first chapter which is logically followed by the question of polynomials for division of the circle that is also called cyclotomic polynomials. The part dealing with the construction of regular polynomials with the aid of a ruler and a pair of compasses belongs to the most interesting parts of the work. It is dealt with their characteristics, primarily with their irreducibility. In the end of this work the author looks into the coefficients of the polynomials. The text is supplemented with lots of demonstrative exercises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polynomy_pro_deleni_kruhu_Nemcova_Lenka_2014.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni bakalarske prace Lenky Nemcove.pdfPosudek vedoucího práce138,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-oponentsky posudek BP - Nemcova.pdfPosudek oponenta práce46,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nemcova protokol060.pdfPrůběh obhajoby práce143,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.