Název: Dítě s dvojí výjimečností
Další názvy: Child with dual exceptionality
Autoři: Kovácsová, Kristína
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Brabcová, Dana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19874
Klíčová slova: pervazivní vývojové poruchy;talent;nadání;asistent pedagoga;vzdělání;poruchy autistického spektra;kazuistika;výzkum;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: pervasive developmental disorder;talent;teaching assistant;education;autistic spectrum disorders;case study;research;integration
Abstrakt: Tato práce se zabývá dítětem s dvojí výjimečností a jeho integrací. Vysvětluje a popisuje typy poruch autistického spektra, jejich historii a diagnostiku, problematiku vzdělání a integraci těchto dětí. Závěrem práce je vypracování detailní kazuistiky chlapce na základě pozorovaných projevů ve škole spolu s výsledky z chlapcových vyšetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed to research twice-exceptional children and their integration within education system. It tries to explain and describe types of autism spectrum disorders, its historical backgrounds and diagnostics, issues of education and integrate these children. Last section thesis represents boy's detailed case history, processed on the basis of observed behavioural manifests at school, accompanied with the results of his medical examinations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kristina Kovacsova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kovacsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kovacsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce637,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kovacsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce135,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.