Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMiňhová, Jana
dc.contributor.authorWerner, Roman
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2015-05-19
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:19Z-
dc.date.available2014-05-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:19Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier64677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19887
dc.description.abstractPráce je zaměřena na popis a výzkum faktorů neurotizace žáků základních škol. Byl proveden výzkum na dvou základních školách v Nýrsku a v Tachově. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána problematika neurotičnosti získaná komparací dostupných zdrojů. V praktické části je, proveden výzkum na 2 vybraných základních školách.cs
dc.format61 s. (71 145 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneurózacs
dc.subjectfaktory neurotizacecs
dc.subjectneurotické poruchycs
dc.subjectúzkostcs
dc.subjectstrachcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleFaktory neurotičnosti žáků ZŠcs
dc.title.alternativeNeurotic factors of elementary school studentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work is focussed on describing and researching the neurotization factor of elementary school students. The research took a place at two elementary schools in Nýrsko and Tachov. This bachelor theses is divided in two parts theoretical and practical. Theoretical part is describing a problematic of neurotic, obtained by the comparation of aviable resources. Practical part presents research results from two elementary schools.en
dc.subject.translatedneurosisen
dc.subject.translatedneurotization factorsen
dc.subject.translatedneurotic disordersen
dc.subject.translatedanxietyen
dc.subject.translatedfearen
dc.subject.translatedelementary schoolen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Werner.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Werner - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Werner - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Werner - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce166,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.