Název: Analýza příčin neprospěchu
Další názvy: Analysis of the reasons for failure
Autoři: Alterová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1991
Klíčová slova: motivace;odměny a tresty;inteligence;syndrom ADD/ADHD;poruchy chování;osobnost učitele
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;intelligence;rules in the application of rewards and punishments;ADD/ADHD syndrome;behavioural disorders;teachers personality
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou neprospěchu žáků na základních a středních školách. Shrnuje základní informace týkající se příčin neprospěchu žáků. Teoretická část je zaměřena na vnitřní a vnější činitele neprospěchu. Pozornost je věnována především motivaci a rozboru vnějších a vnitřních motivačních činitelů. Praktická část je zaměřena na zmapování postoje žáků a jejich motivaci k učení, na analýzu neoblíbenosti předmětů a zjištění, co je pro učitele při výuce jeho předmětu nejdůležitější
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the poor school results of pupils in primary and secondary schools and summarizes its basic information and the causes. The theoretical part of this thesis is focused on internal and external failure factors. The attention is mainly paid to motivation and analysis of internal and external motivating factors. The practical part is focused on mapping the attitude of students and their motivation for learning, analysis of the unpopularity of subjects and determines causes as well as the fact, what is for teachers the most important by teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Alterova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alterova - posud. vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alterova - posud. oponent.pdfPosudek oponenta práce333,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Alterova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.