Title: Analýza příčin neprospěchu
Other Titles: Analysis of the reasons for failure
Authors: Alterová, Aneta
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1991
Keywords: motivace;odměny a tresty;inteligence;syndrom ADD/ADHD;poruchy chování;osobnost učitele
Keywords in different language: motivation;intelligence;rules in the application of rewards and punishments;ADD/ADHD syndrome;behavioural disorders;teachers personality
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou neprospěchu žáků na základních a středních školách. Shrnuje základní informace týkající se příčin neprospěchu žáků. Teoretická část je zaměřena na vnitřní a vnější činitele neprospěchu. Pozornost je věnována především motivaci a rozboru vnějších a vnitřních motivačních činitelů. Praktická část je zaměřena na zmapování postoje žáků a jejich motivaci k učení, na analýzu neoblíbenosti předmětů a zjištění, co je pro učitele při výuce jeho předmětu nejdůležitější
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the poor school results of pupils in primary and secondary schools and summarizes its basic information and the causes. The theoretical part of this thesis is focused on internal and external failure factors. The attention is mainly paid to motivation and analysis of internal and external motivating factors. The practical part is focused on mapping the attitude of students and their motivation for learning, analysis of the unpopularity of subjects and determines causes as well as the fact, what is for teachers the most important by teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alterova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Alterova - posud. vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,59 kBAdobe PDFView/Open
Alterova - posud. oponent.pdfPosudek oponenta práce333,34 kBAdobe PDFView/Open
Alterova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.