Title: Netradiční náčiní v pohybových aktivitách a projektech v MŠ
Other Titles: Nontraditional apparatuses in the movement activities and projects in kindergartens
Authors: Choulíková, Bohumila
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19953
Keywords: předškolní věk;pohybové aktivity;netradiční pomůcky;projekt;mateřská škola;hra
Keywords in different language: preschool age;movement activities;nontraditional apparatuses;project;kindergarten;game
Abstract: Bakalářská práce s názvem Netradiční pomůcky v pohybových aktivitách a projektech v mateřské škole může sloužit jako inspirace pro učitele mateřských škol. Skládá se z teoretické a praktické části. První část se zabývá vývojem dětí předškolního věku, významem her a pohybových aktivit pro děti předškolního věku a tradičními a netradičními pomůckami vhodnými pro pohybové aktivity pro děti této věkové kategorie.Druhá část se skládá ze tří projektů, které byly použity v praxi.Text je doplněn fotografiemi z her a cvičeních s netradičními pomůckami a z příslušných celodenních akcí.
Abstract in different language: Bachelor thesis with the title Nontraditional apparatuses in movement activities and projects in kindergarten may serve as the topic that can be implemented into the work of kindergarten teachers. It consists of theoretical and practical part. The first part deals with the development of preschool children, the importance of games and physical activities for preschool children, the importance of relaxation and traditional and nontraditional apparatuses suitable for physical activity for these age category. The second part consists of three elaborated projects, which have been used in practice. The text is accompanied by photographs from the games and exercises with nontraditional apparatuses and all-day events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Choulikova.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-CHOULIKOVA B. VP.pdfPosudek vedoucího práce223,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-CHOULIKOVA B. - OP.pdfPosudek oponenta práce228,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-CHOULIKOVA B..pdfPrůběh obhajoby práce56,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.