Title: Možnosti využití programu Scratch
Other Titles: The possibility of using the program Scratch
Authors: Kryl, Milan
Advisor: Přibáň, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20022
Keywords: Scratch;programování;programovací prostředí;využití;Mit
Keywords in different language: Scratch;programming;programming environment;use;Mit
Abstract: Bakalářská práce popisuje možnosti využití programu Scratch. Popisuje programovací prostředí Scratch, historii vývoje a uživatelskou komunitu. Cílem práce bylo vytvoření sady praktických příkladů, demonstrujících možnosti využití a vytvoření animací, které demonstrují postup práce.
Abstract in different language: Bachelor's thesis describes the possibilities of using the program Scratch. Describes the Scratch programming environment, history of development and user community. The aim was to develop a set of practical examples demonstrating the possibility of using and creating animations that demonstrate work progress.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Milan Kryl.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kryl.pdfPosudek vedoucího práce745,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kryl_BP_oponent.pdfPosudek oponenta práce739,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kryl protokol160.pdfPrůběh obhajoby práce323,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.