Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorKupka, Pavel
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:22Z
dc.date.available2011-05-26cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:22Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-10
dc.identifier50753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2007
dc.description.abstractTématem diplomové práce je problematika integrace žáků s poruchou autistického spektra v běžné škole a role asistenta pedagoga při integraci těchto žáků. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu poruchy autistického spektra, historickým vývojem diagnostiky a léčby, popisem symptomů těchto poruch, diagnózou Aspergerův syndrom a legislativní oporou integrace žáků s poruchou autistického spektra. Čtvrtá kapitola obsahuje informace o možných problémech, se kterými se může setkat žák nebo vyučující žáka s poruchou autistického spektra. V páté kapitole jsou uvedeny anamnestické údaje mého klienta, popis vývoje poruch autistického spektra, popis práce asistenta a odborná polemika.cs
dc.format76 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectasistent pedagogacs
dc.subjectporuchy autistického spektracs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectAspergerův syndromcs
dc.titleRole asistenta pedagoga při integraci dětí s poruchou autistického spektracs
dc.title.alternativeThe role of the teacher's assistant in the integration of pupils with autistic spectrum disorderen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my thesis is the issue of intergration of pupils with the autistic spectrum disorders into the mainstream schools and the role of the teacher´s assistant in the integration of these pupils. The work is divided into five chapters. The first three chapters define the term the autistic spectrum disorders, its historical diagnostical development and treatment. It also describes the symptoms of these disorders, the diagnosis of Asperger syndrom and the legislative support of intergation of pupils with the autistics spectrum disorders.The fourth chapter focuses on possible problems that autistics students and their teachers can face. The fifth chapter presents the anamnesis of my client, the description of development of the autistic spectrum disorders and finally the desctiption of the role and work of the teacher´s assistant plus professional polemic.en
dc.subject.translatedteacher's assistanten
dc.subject.translatedautistic spectrum disordersen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedAsperger syndromen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pavel Kupka.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Kupka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce444,67 kBAdobe PDFView/Open
Kupka - oponent.pdfPosudek oponenta práce265,19 kBAdobe PDFView/Open
Kupka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.