Title: Zákaz donucování k sebeobviňování
Other Titles: The self-incrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusare
Authors: Salačová, Markéta
Advisor: Musil, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20124
Keywords: princip zákazu sebeobviňování;obviněný;orgány činné v trestním řízení;důkaz
Keywords in different language: self-incrimination clause;accused;law enforcement agencies;evidence
Abstract: V této diplomové práci je mým cílem provést ucelenou právní analýzu principu zákazu sebeobviňování, nemo tenetur se ipsum accusare. V počáteční části práce se věnuji vysvětlení principu, jeho obecné charakteristice a jeho zařazení do historického kontextu. V rámci českého právního řádu zmiňuji zakotvení principu v Listině základních práv a svobod ČR a v Trestním řádu. Zvláštní pozornost je v práci věnována tomuto principu ve vztahu k judikatuře jak Ústavního soudu ČR, tak k judikatuře soudů zahraničních. V neposlední řadě v této práci analyzuji princip nemo tenetur v souvislosti s důkazními prostředky.
Abstract in different language: In this diploma thesis I intent to accomplish a coherent legal analysis of the selfincrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusare. In the opening part of my thesis I deal with explaining the clause, its general characteristic and its categorization in a historical context. In terms of the czech legal order I mention an implementation of the clause in the Chart of fundamental rights of the Czech republic and in the Penal code. A special attention in this work is paid to this clause in relation to jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech republic and to the jurisprudence of the foreign courts. Last but not least, in my thesis I analyse the self-incrimination clause in the context of probative resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20140624 Salacova Marketa DP.pdfPlný text práce426,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Salacova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce812,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Salacova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Salacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce760,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.