Title: Vražda novorozeného dítěte matkou
Other Titles: The murder of a newborn child by its mother
Authors: Bínová, Monika
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20131
Keywords: vražda;novorozenec;matka;rozrušení způsobené porodem
Keywords in different language: murder;newborn child;mother;infanticide;mental disturbance after childbirth
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o trestném činu vraždy novorozeného matkou. Zabývá se mimo jiné určením počátku trestněprávní ochrany lidského života. Stěžejní část práce je věnována analýze skutkové podstaty tohoto trestného činu, přičemž důraz je kladen na výklad a objasnění diskutabilních pojmů, které předmětná zákonná úprava obsahuje.
Abstract in different language: The thesis is focusing on the main aspects of a criminal offence the murder of a newborn child. It deals with the beginning of the criminal law protection of human life. The substantial part of this thesis is based on analysis of the body of the crime and clarification of the terms used in legal regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce715,43 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Binova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce67,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Binova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce94,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Binova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.