Title: Ochrana oběti trestného činu
Other Titles: The protection of victims
Authors: Čepičková, Aneta
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20132
Keywords: kriminologie;oběť;odškodnění;ochrana oběti;poškozený;právo;trestněprávní politika;újma;viktimologie;viktimizace;zákon o obětech
Keywords in different language: criminology;victim;compensation;victim protection;victim;law;criminal justice policy;harm;victimology;victimization;the law on victims
Abstract: Práce pojednává o oběti trestného činu a její ochraně. Přičemž první část práce je věnována oběti z hlediska viktimologicekého. Je zde vymezeno kdo je oběť, popsán proces viktimizace a její následky, druhy újmy a role oběti v samotném trestném činu. Druhá část práce se věnuje zákonům na ochranu oběti a zákonům, v kterých jsou upravena procesní práva poškozeného. Dále je zde popsán zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jeho přínos. Třetí část práce se zaměřuje na organizace a instituty poskytující ochranu a pomoc oběti trestného činu.
Abstract in different language: Thesis deals with victims of crime and its protection. While the first part is devoted to the victims in terms of viktimology. Definy who the victim is, described the process of victimization and its consequences, types of injury and the role of victims in the criminal act itself. The second part deals with the laws on protection of victims and the law, in which they are regulated by the procedural rights of the victim. There is also described Law on victims 45/2013. The third part focuses on organizations and institutes providing protection and assistance to victims of crime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ochrana obeti trestneho cinu.pdfPlný text práce990,03 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cepickova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce65,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cepickova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce59,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cepickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce37,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.