Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: Criminal liability of legal entities
Authors: Slavíková, Denisa
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20144
Keywords: právnické osoby;trestní odpovědnost;zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;protiprávní jednání;trestný čin;právní úprava
Keywords in different language: legal entities;criminal lability;criminal liability of legal entities and proceedings against them;infringement;criminal offence;legal regulation
Abstract: Diplomová práce se zabývá vyložením pojmu trestní odpovědnost právnických osob v souvislosti s jejím zavedením do českého právního řádu. Práce je zaměřena na hmotněprávní základ tohoto institutu. Dále se snaží poukázat na nedostatky současné úpravy, nejčastější problémy s aplikací a připravovanou novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. Závěrem hodnotí dosavadní praxi zákona a srovnává českou právní úpravu s úpravou francouzskou.
Abstract in different language: The thesis presents the explanation of criminal liability of legal entities in relation to its introduction in the Czech legal order. Said thesis is focused on substantive basis of the above legal concept. Further, it demonstrates deficiencies of the existing regulation, the most frequent issues connected with application, and the amendment to Act No. 418/2011 Coll. being prepared. Finally, the thesis evaluates the existing practice of the act and compares the Czech legal regulation with the French legal regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Slavikova - Trestni odpovednost pravnickych osob.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slavikova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce106,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slavikova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce58,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slavikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce59,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.