Název: Postavení obhájce v trestním řízení
Další názvy: Position of a solicitor in a criminal proceeding
Autoři: Suchánková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20145
Klíčová slova: obhájce;právo na obhajobu;nutná obhajoba;advokát;trestní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: a solicitor;the right of defense;a necessary defense;an advocate;a criminal proceeding
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na základní principy obhajoby a obecnou roli obhájce v trestním řízení. Práce je rozdělena do pěti vzájemně propojených kapitol. Dotýká se problematiky práva na obhajobu, nutné obhajoby a vybraných zvláštních způsobů řízení v rámci trestního řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the basic principles of defence and the general role of the defence attorney in the criminal proceeding. The thesis is divided into five interconnected chapters. It touches on the issue of the right of defense, the necessary defense and the selected special methods of proceedings in the criminal proceeding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Postaveni obhajce v trestnim rizeni.pdfPlný text práce851,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Suchankova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce74,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Suchankova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce45,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Suchankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.