Title: Postavení obhájce v trestním řízení
Other Titles: Position of a solicitor in a criminal proceeding
Authors: Suchánková, Monika
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20145
Keywords: obhájce;právo na obhajobu;nutná obhajoba;advokát;trestní řízení
Keywords in different language: a solicitor;the right of defense;a necessary defense;an advocate;a criminal proceeding
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na základní principy obhajoby a obecnou roli obhájce v trestním řízení. Práce je rozdělena do pěti vzájemně propojených kapitol. Dotýká se problematiky práva na obhajobu, nutné obhajoby a vybraných zvláštních způsobů řízení v rámci trestního řízení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the basic principles of defence and the general role of the defence attorney in the criminal proceeding. The thesis is divided into five interconnected chapters. It touches on the issue of the right of defense, the necessary defense and the selected special methods of proceedings in the criminal proceeding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postaveni obhajce v trestnim rizeni.pdfPlný text práce851,39 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Suchankova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce74,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Suchankova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce45,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Suchankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.