Title: Vznik a zánik obce
Other Titles: Emergence and extiction of the village
Authors: Froněk, Jiří
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20165
Keywords: vznik obcí;zánik obcí;odsun němců;veřejná správa;místní správa;obec
Keywords in different language: emergence of villages;extinction of villages;expulsion of germans;public governance;local government;municipality
Abstract: Bakalářská práce se zabývá aktuálním i historickým vývojem vzniku a zániku obcí, správní činnosti a také pojednává o související veřejné správě a samosprávě. Práce se také zabývá vývojem příhraničních oblastí České republiky, které prošly složitým vývojem. Toto téma je velice zajímavé a jistě obohatí řadu jejich čtenářů o užitečné informace.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with current and historical development of the creation and extinction of municipalities, administrative activities and also discusses the related public governance and local government. Work is also engaged in the development of border areas of the Czech Republic, which have undergone a complex evolution. This work is very interesting and certainly enrich many of their readers with useful information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vznik a zanik obci - FINAL.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Fronek -_Louda.pdfPosudek vedoucího práce585,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek OP - Fronek - Triner.pdfPosudek oponenta práce668,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce324,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.