Title: Nástroje znalostního kapitálu v průmyslových podnicích
Other Titles: Knowledge capital tools in industrial companies
Authors: Kratochvílová, Veronika
Advisor: Edl, Milan
Referee: Kudrna, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20333
Keywords: znalostní management;znalosti;informace;komunikace;komunikační prostředky;vzdělávání;přenos znalostí
Keywords in different language: knowledge management;knowledge;information;communication;means of communication;education;knowledge transfer
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na znalostní management, přenos znalostí a informací, metody, nástroje a vzdělávání zaměstnanců v průmyslových podnicích. Práce představuje a popisuje důležité pojmy pro lepší pochopení problematiky. Cílem práce je zmapovat, jaké formy vzdělávání, metody pro transfer znalostí a prostředky využívají průmyslové podniky.
Abstract in different language: This thesis is aimed on the knowledge management, transfer of knowledge and information, methods, tools and the education of employees in industrial companies. The thesis presents and describes important terms for better understanding of the issue. The goal is to find out what education forms, methods for transfer knowledge and means are used by the industrial companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Veronika_Kratochvilova_2015.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hodnoceni_BP_Kratochvilova.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek_BP_Kratochvilova.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_BP_Kratochvilova.PDFPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.