Název: Funkční diagnostika v tréninkové přípravě výkonnostního cyklisty se zřetelem k psychologickým aspektům zátěže
Další názvy: The Functional Diagnostics within theTraining Preparation of an Amateur with Respect to Psychologial Aspects of the Strain
Autoři: Sokol, Martin
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2036
Klíčová slova: funkční diagnostika;trénink;motivace;cyklistika
Klíčová slova v dalším jazyce: functional diagnostics;training;motivation;cycling
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na využití výsledků z lékařského vyšetření při tréninku a závodě cyklisty. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je uvedena hystorie cyklistiky a její různá odvětví. Dále zde nalezneme základní pojmy z funkční diagnostiky sportovce a motivaci sportovce k vykonávání této činnosti. V praktické části jsou zjištění, kolik cyklistů pravidelně podstupuje lékařské vyšetření a jak aplikují tyto údaje do praxe. Na příkladu amatérského závodníka jsou ukázány změny, ke kterým došlo v závislosti s pravidelným tréninkem. Tyto údaje jsou od roku 2003 do roku 2010. Všechny zjištěné a získané informace jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů a jsou doplněny komentářem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the use of results of medical examination for cyclist training and race. It is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part is presented the history of cycling and its various branches. Furthermore you can find there the basic concepts of athletes functional diagnostics as well as the atlete motivation to perform such activity. The practical part determines how many cyclists regulary undergo medical examination and how they apply this information into practice. The example of an amateur competitor shows the changes that have occured to him in relation to regular training. These data are from 2003 to 2010. All findings and information obtained are processed into comprehensive tables and graphs and accompanied by commentary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace (2).pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOKOL M VP.pdfPosudek vedoucího práce126,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOKOL M OP.pdfPosudek oponenta práce155,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sokol - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2036

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.