Title: Reflexe na vybrané téma / příroda, lidská činnost
Other Titles: Reflection on a selected theme / nature, human activity
Authors: Akhatova, Tata
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Nepasická, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20933
Keywords: stavba;objekt;příroda;křehkost;tělesnost;šperky;hmota;magnet;sadra;hliník
Keywords in different language: construction;building;nature;tenderness;sensuality;jewellery;mass;magnet;gypsum;plaster;aluminum
Abstract: Ve své bakalářské práci se zajímám o tělo coby objekt, jenž je průnikem vnějšího a vnitřního světa. I v něm probíhá jejich kontakt a interakce. Moje práce se skládá z série objektů-šperků, které mají charakter stavby, čímž vzbuzují pocit stability a solidnosti, a to ve spojení s prvky živé přírody, jako je asymetrie, různorodost, křehkost. Hlavním úkolem bylo dosažení zvláštních pocitů materiálnosti, tělesnosti, suverenity, přítomnosti, které by šperk vyvolával.
Abstract in different language: I was interested in the body as an object that is the intersection of the outer and inner world, where takes place their contact and mutual influence. My work consists of a series of jewelry objects having the character of the building, thereby evoking a feeling of stability and solidity, in conjunction with elements of nature such as asymmetry, diversity, fragility. The main task was to achieve special feelings of materiality, physicality, sovereignty which would jewelry pieces evoke.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TATA AKHATOVA. BAKALASKA PRACE. SUB.pdfPlný text práce19,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Akhatova_v.pdfPosudek vedoucího práce171,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Akhatova_o.pdfPosudek oponenta práce249,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Akhatova.pdfPrůběh obhajoby práce120,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.