Title: Významná místa křesťanských dějin v Českých zemích - Chlum sv. Máří
Other Titles: Significant places of Christian history on Czech territory - Chlum sv. Maří
Authors: Maderová, Ivanna
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22684
Keywords: poutní místo;chlum svaté maří;kostel nanebevzetí panny marie;řád křižovníků s červenou hvězdou;anežka česká
Keywords in different language: pilgrimage place;chlum sv. maří;church of assumption virgin mary;order with red star;agnes of bohemia
Abstract: Hlavním cílem práce je nastínit historii obce Chlum sv. Maří a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, zaznamenat historické proměny poutního místa a obce a přispět k rozšíření poznatků o zdejším poutním místě. Při psaní bakalářské práce bude též připomenuta úloha rytířského Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Jediného mužského řádu založeném na našem území ženou. V této souvislosti je zmíněna i osobnost svaté Anežky České jakožto zakladatelky řádu.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to describe history of village Chlum sv. Maří and pilgrimage church of Assumption Virgin Mary, write down historical changes of pilgrimage place and village. And contribute to enlargement about this pilgrimage place. When writing bachelor thesis will be reminders knightly Order with red star part. Male Order which was established by women in our territory. In contex with this i also mentioned personality of Czech saint Agnes of Bohemia as foundress of the Order.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Maderova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
maderova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce333,97 kBAdobe PDFView/Open
maderova_demjancuk.docxPosudek oponenta práce35,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
MADEROVA_I.pdfPrůběh obhajoby práce396,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.