Title: Plzeňský knihtisk v 15. a první polovině 16. století
Other Titles: Letterpress in Pilsen in 15th and first half of 16th century
Authors: Menšík, Marek
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Svatková Dagmar, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22709
Keywords: knihtisk;plzeň;mikuláš bakalář;mantuan fencl;jan pekk
Keywords in different language: letterpress;pilsen;mikulas bakalar;mantuan fencl;jan pekk
Abstract: Práce se zabývá prvními tisky vzniklými v 15. a první polovině 16. století v Plzni. Popisuje je a srovnává, dále představuje tiskaře a knihtisk samotný.
Abstract in different language: Work focuses on first presses made in 15th and first half of 16th century in Pilsen. It desribes and compare it, next presents the printers and letterpress.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
mensik_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce510,6 kBAdobe PDFView/Open
mensik_svatkova.pdfPosudek oponenta práce480,07 kBAdobe PDFView/Open
MENSIK_M.pdfPrůběh obhajoby práce580,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.