Název: Problém duše příspěvky k filozofickému a psychologickému obsahu pojmu
Další názvy: The Problem of The Soul - Contributions to The Philosophical and Psychological Content of The Concept
Autoři: Eisensteinová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Oponent: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22714
Klíčová slova: duše;filosofie;psychologie;člověk;humanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: soul;philosophy;psychology;man;humanism
Abstrakt: V bakalářské práci se zabýváme problematikou duše. Zkoumáme etymologický původ slova, dále pojetí duše v psychologickém a filosofickém pohledu; jak se k fenoménu duše staví věda a pojetí duše v oblasti umění. Hlavním cílem bakalářské práce je snaha ukázat, že pojem duše je i v dnešním vědeckém světě zcela plnohodnotným filosofickým pojmem.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to show that a concept of soul has got its validity among other philosophical notions. Our objective is to bring evidence for the approach towards the notion of soul as a completely valuable concept even in modern technocratic, scientifically oriented world
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Eisensteinova.pdfPlný text práce994,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
eisensteinova_polak.pdfPosudek oponenta práce673,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
eisensteinova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce764,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eisensteinova Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce79,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.