Title: Dějiny, stavební vývoj a kontext kostela sv. Martina, (k.ú. Všeruby)
Other Titles: The history, the building development and the context of St. Martin's Church, (cadastral area Vseruby)
Authors: Mastíková, Ivana
Advisor: Gabriel František, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Gersdorfová Zlata, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22751
Keywords: dějiny;stavební vývoj;kostel;všeruby;stavebně-historický průzkum;románský sloh
Keywords in different language: the history;the building development;the church;the vseruby;the architectural and historical survey;the romanic
Abstract: Bakalářská práce vychází z písemných pramenů a dokumentace stávajícího stavu kostela. Tato pramenná základna se stává podkladem pro model vývoje stavby a následně pro její komparaci s okolními kostely stejného slohového horizontu. Součástí dokumentace je i grafické zachycení tří horizontálních řezů a jednoho řezu vertikálního. V závěru pokouším o absolutní datování.
Abstract in different language: The task of this bachelor thesis was to answer the questions that emerged from this thesis. Using written sources I drew up the model history of the church, construction interventions and property situation. Further to assess the state of the object and perform orientation and draw the plan of the church. Based on the evaluated information written sources and documents, the building models of development draw up its construction stages and phases of the church. In conclusion, I will try to determine the absolute dating of the object.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Mastikova_Ivana.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
Mastikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,8 kBAdobe PDFView/Open
Mastikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce594,15 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Mastikova.pdfPrůběh obhajoby práce272,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.