Title: Role ohrazených poloh v sídelní struktuře řivnáčské kultury
Other Titles: The role of hill-top sites in settlement structure of the Řivnáč culture
Authors: Hubocká, Vanda
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Švejcar Ondřej, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22763
Keywords: řivnáč;řivnáčská kultura;ohrazení;palisády;valy;příkopy;hradiště;výšinná sídliště;osídlení
Keywords in different language: řivnáč culture;enclosures;palisades;ditches;hill-top sites;settlement
Abstract: Práce se zabývá ohrazenými areály řivnáčské kultury, jejich účelem a rolí v sídelní struktuře. Na základě získaných poznatků lze říci, že tyto areály byly spiše profánního charakteru, ačkoli argumentačně nelze vyloučit jejich rituální či symbolickou roli.
Abstract in different language: The thesis describes enclosed areas of the Řivnáč culture, their purpose and role in settlement structure. Based on acquired knowledge it can be said that these locations served as secular places, although their ritual or symbolic purpose cannot be ruled out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hubocka_2016.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Hubocka posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce72,32 kBAdobe PDFView/Open
Hubocka posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce85,05 kBAdobe PDFView/Open
Hubocka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce29,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.