Title: Vnitrostranická demokracie v českých politických stranách
Other Titles: Intra-party democracy in the Czech political parties
Authors: Dvořák, Ondřej
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Mertl Jiří, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22767
Keywords: vnitrostranická demokracie;politické strany;členská základna;volba předsedy;nominační proces;česká republika;čssd;ano 2011;ksčm;top 09;ods;kdu-čsl;úsvit přímé demokracie
Keywords in different language: intra-party democracy;political parties;party members;party leadership selection;candidate selection;the czech republic;čssd. ano 2011;ksčm;top 09;ods;kdu-čsl;úsvit přímé demokracie (dawn of direct democracy)
Abstract: Tato bakalářská práce se v první části věnuje teorii vnitrostranické demokracie. Druhá část práce je zaměřena na analýzu konkrétních českých politických stran a hnutí v kontextu s vnitrostranickou demokracií. Předmětem výzkumu jsou tyto strany a hnutí: ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Úsvit přímé demokracie. V rámci vnitrostranické demokracie se tato práce zaměřuje pouze na problematiku členské základny, volbu předsedy a nominační proces. Poslední část práce porovnává data vzešlá z analýzy politických stran a hnutí, které byly předmětem výzkumu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is in the first chapter concerned with the theory of intra-party democracy. Second part is focused on the analysis of real Czech political parties and political movements in the context of intra-party democracy. The research subjects are these parties and political movements: ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL and Úsvit přímé demokracie (Dawn of Direct Democracy). Within the intra-party democracy is this work concerned just with problems of membership, the party leadership selection and the candidate selection. The last part of this work compares the data emerged from analysis of political parties and movements, which were the research subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Dvorak 2015, BP - pevne desky.pdfPlný text práce930,99 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_bp_ved_pol.pdfPosudek vedoucího práce522,4 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_opo.docxPosudek oponenta práce44,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce242,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.