Title: Skotské referendum o nezávislosti - analýza kampaní
Other Titles: Scottish independence referendum - campaign analysis
Authors: Kochman, Tomáš
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22816
Keywords: referendum;nezávislost;skotsko;spojené království;kampaně;alex salmond;david cameron;skotská národní strana
Keywords in different language: referendum;independence;scotland;the united kingdom;campaign;alex salmond;david cameron;the scottish national party.
Abstract: Předložená bakalářská práce se bude zabývat analýzou kampaní, které provázely průběh referenda o nezávislosti Skotska 2014. Samotné referendum se konalo 18. září 2014 s otázkou, zda by se mělo Skotsko stát nezávislou zemí a výjimečně se jej mohli zúčastnit už občané starší 16 let. Skotové rozhodli, že nadále zůstanou součástí Spojeného království, nicméně výsledek dopadl těsně 55,3 % voličů se vyslovilo pro setrvání v unii a 44,7 % pro zisk nezávislosti. Cílem předložené práce je posoudit roli politických aktéru v referendu o nezávislosti Skotska a vysvětlit jejich případný úspěch či neúspěch. V rámci naplnění cíle se dále pokusím popsat vývoj a specifika kampaní vystupujících pro i proti nezávislosti Skotska.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with analysis of campaign that accompanied the referendum on the independence of Scotland 2014. The referendum was held on September 18, 2014 with the question whether Scotland should become an independent country. There were some citizens older than 16 years able to vote. The Scots decided that they want to remain part of the UK, but the result fell just - 55,3 % of voters were in favour of staying part of the UK and 44,7 % for independence. The aim of this thesis is to analyse the role of political actors in the referendum on the independence of Scotland and explain their eventual success or failure. A part of the fulfillment of the objectives is also to try to describe the development and specifics of campaigns for and against the independence of Scotland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skotske referendum o nezavislosti - analyza kampani.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Kochman.pdfPrůběh obhajoby práce256,46 kBAdobe PDFView/Open
kochman-bp-bas-ved.pdfPosudek vedoucího práce155,93 kBAdobe PDFView/Open
Kochman_opo.pdfPosudek oponenta práce126,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.