Název: Role Kanady ve sporu o Arktidu
Další názvy: The Role of Canada in a Dispute over Arctic
Autoři: Rábová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Oponent: Zákravský Jiří, PhDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22826
Klíčová slova: kanada;arktický region;stephen harper;arktická rada;kanadská zahraniční politika;spor o arktidu;arktická pětka
Klíčová slova v dalším jazyce: canada;the arctic region;stephen harper;arctic council;canadian foreign policy;a dispute over the arctic;arctic five
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na kanadskou roli ve sporu o Arktidu. Práce se zabývá teritoriálními spory mezi státy arktické pětky, a především se soustředí na kanadskou zahraniční politiku v období vlády konzervativní strany, od roku 2006 až do pádu této vlády. Cílem této práce je určit, k jakému posunu v kanadské zahraniční politice došlo po nástupu premiéra Stephen Harpera k moci, čeho se snažil dosáhnout a jaký postoj zaujímal k Arktidě. Práce se také zabývá Arktickou radou a zbrojením arktických států v oblasti Arktidy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on Canada's role in the dispute over the Arctic. The thesis deals with the territorial disputes between the states of Arctic five, and primarily focuses on Canadian foreign policy during the reign of the Conservative Party from 2006. The aim of this thesis is to determine the shift in Canadian foreign policy after Prime Minister Stephen Harper came to power, what he tried to achieve, and what position he took towards the Arctic. The thesis also describes the Arctic Council and the armament of the Arctic states in the Arctic region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Role Kanady ve sporu o Arktidu.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rabova-BP_ved.docxPosudek vedoucího práce48,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Rabova_BP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rabova.pdfPrůběh obhajoby práce220,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.