Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumar Alok, M.A.
dc.contributor.authorChekh, Ivanna
dc.contributor.refereeFranklin David Eugene, B. A.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:14:04Z-
dc.date.available2015-5-14
dc.date.available2017-02-21T08:14:04Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-28
dc.identifier66016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22862
dc.description.abstractCílem práce bylo zjistit důležitost vyjednávacích schopností v mezinárodním obchodě. Moje bakalářské práce má za úkol seznámit čtenáře s aktuálními názory českých podnikatelů, kteří pracují ve společnostech zaměřených zejména na export o jejich vyjednávacích schopnostech. Táto práce je rozdělená do dvou částí teoretické a praktické. Praktická část se zaměřuje na pojmy, jež jsou klíčové pro lepší porozumění termínu vyjednávaní, například, proces vyjednávaní, typy a styly vyjednávaní. Kromě toho práce rovněž zahrnuje kapitolu o mezikulturní komunikaci, jež je nedílnou součástí mezinárodního obchodu. Praktická část obsahuje mou dotazníkovou studii, jež je provedena mezi vrcholovými a středními manažery v českých velkých a středně velkých podnicích. Tyto rozhovory mi umožnily nahlédnout, jak je teorie vyjednávaní uplatněna v praxi. Shrnutí jejich odpovědí je zakomponováno do této práce.cs
dc.format38 s. (61 679 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyjednávací schopnostics
dc.subjectmezinárodní obchodcs
dc.subjectproces vyjednávanícs
dc.subjecttypy a styly vyjednávanícs
dc.subjectmezikulturní komunikace.cs
dc.titleNegotiation skills in business: A survey of Czech companies to find out its importance in international business.cs
dc.title.alternativeNegotiation skills in business: A survey of Czech companies to find out its importance in international business.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis was to find out importance of negotiation skills while conducting in international business. My thesis aimed to acquaint the reader with the up to date opinions of Czech entrepreneurs, who work in companies focused mainly on export activity, about negotiating skills. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical parts aims to look at terms that are central for better understanding of a negotiation, e.g. negotiation process, negotiation styles and types. Besides, a chapter devoted to cross-cultural communication is also included as it is an inevitable part of international business. Practical part includes my study three-structured questionnaire conducted among top and line managers of three Czech large and medium-sized companies. Summary of their answers is concludeden
dc.subject.translatednegotiation skillsen
dc.subject.translatedinternational businessen
dc.subject.translatednegotiation processen
dc.subject.translatedtypes and styles of negotiationen
dc.subject.translatedcross-cultural comunication.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Chekh.pdfPlný text práce630,45 kBAdobe PDFView/Open
Chekh - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce499,87 kBAdobe PDFView/Open
Chekh - oponent.pdfPosudek oponenta práce513,04 kBAdobe PDFView/Open
Chekh - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce370,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.