Název: Princip a chování základních polovodičových měničů s vlastní komutací
Další názvy: Principle and Behaviour of Basic Semiconductor Converters with Self Commutation
Autoři: Baross, Martin
Vedoucí práce/školitel: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23059
Klíčová slova: polovodičový měnič;pulsní měnič;napěťový střídač;dioda;simulace;tranzistor
Klíčová slova v dalším jazyce: semiconductor converter;pulse convertor;voltage invertor;diode;simulation;transistor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na objasnění problematiky principu a chování základních polovodičových měničů s vlastní komutací. Hlavním úkolem bylo vytvořit on-line simulace vybraných měničů s vnitřní komutací, a tím přispět k rozšíření výukového internetového portálu EDUCON. Pro formátování obsahu daných simulací a jejich zobrazování na webových stránkách je použit jazyk HTML (HyperText Markup Language) s implementovaným CSS (Cascading Style Sheet). Cílem této bakalářské práce je názorně vysvětlit a pomoci studentům pochopit základní principy výkonových polovodičových měničů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is directed aim at the explication of the principle and basic semiconductor converters behaviour problems with own commutation. Major task was to create on-line simulation of chosen power convertors with own commutation and thereby to prevalance of educational Internet (online) portal EDUCON. In order to format the content of given simulations and their displaying on websites there is used the HTML (HyperText Markup Language) with implemented CSS (Cascading Style Sheet). The target of this bachelor thesis is to clearly demonstrate and help students to comprehend the basic principles of power convertors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Baross_Martin.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062736_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062736_oponent.pdfPosudek oponenta práce594,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
062736_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.