Title: Studie realizace zdroje energie využívají malou vodní turbínu
Other Titles: The Study of power source with water turbine
Authors: Fedurca, Luděk
Advisor: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23082
Keywords: příkon vodní turbíny;účinnost;jmenovitý průtok;užitný spád;synchronní generátor;asynchronní generátor;ostrovní systém;měnič.
Keywords in different language: power consumption;water turbine;efficiency nominal flow;net momentum;synchronous;generator;inverter off-grid.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce řeší modelový příklad realizace zdroje elektrické energie pomocí malé vodní turbíny. Rozebrány jsou zde především požadavky na elektrická soustrojí. Je zmíněn vhodný vodní motor (turbína), mechanický převod, generátor a řízení soustrojí, včetně použití polovodičového měniče. Výsledkem je požadovaný příkon pro napájení zátěže. Práce je zaměřena na ostrovní provoz 230V/50Hz.
Abstract in different language: The presented thesis addresses the model example of realization of the power source energy using small water turbine. It analyses primarily requirements of the whole electric system. Suitable water engine (turbine), mechanical transmission, generator and control sets, including the use of a semiconductor inverter are described. Aim of the thesis is to design off-grid 230V 50Hz power source.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FedurcaBP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
066948_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,83 kBAdobe PDFView/Open
066948_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,11 kBAdobe PDFView/Open
066948_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce262,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.