Title: Tepelné trubice
Other Titles: Heat Pipe
Authors: Radoš, Martin
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Kindl Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23083
Keywords: tepelná trubice;chlazení;trakční motor;matematický popis tepelné trubice;konstrukce tepelné trubice;vlastnosti tepelné trubice;omezující podmínky
Keywords in different language: heat pipe;cooling;traction motor;mathematical description;heat pipe construction;heat pipe properties;heat pipe limitations
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tepelných trubic a možnosti jejich chlazení. Úvodní část se věnuje současnému stavu chlazení trakčních motorů. Jsou zde uvedeny varianty, které jsou výrobci nejvíce využívány, a jejich specifické vlastnosti. V druhé části je popisován princip, konstrukce i nevýhody tepelných trubic a jsou zahrnuté také příklady současného použití. Poslední část práce seznamuje se základním matematickým popisem pohybu pracovní kapaliny a přenosem tepla v tepelné trubici. Zmíněny jsou i omezující podmínky, při jejichž dosažení dojde k částečnému nebo úplnému přerušení přenosu tepla.
Abstract in different language: The bachelor thesis consists of three parts and focuses on the topic of heat pipes and their possibilities of cooling. The first part is devoted to contemporary types of traction motors cooling, the variants of most used cooling systems and their properties. The second part is focused specifically on heat pipes and describes their principles, construction, disadvantages and current use. The final part follows up with a basic mathematical description of working fluid movement and heat transfer inside heat pipes. Mentioned are also heat pipe limitations and why the heat transfer is partly or fully interrupted when reaching the limitation level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rados_Martin_bakalarka_prace_2016.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
066949_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,79 kBAdobe PDFView/Open
066949_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,01 kBAdobe PDFView/Open
066949_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.