Název: Chladící systémy synchronních turboalternátorů
Další názvy: Cooling Systems of Synchronous Turbo-Alternators
Autoři: Rollinger, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Oponent: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23087
Klíčová slova: turboalternátor;tepelná síť;chlazení;chladícím medium;voda;vzduch;vodík
Klíčová slova v dalším jazyce: turbo-alternators;thermal network;cooling;cooling medium;water;air;hydrogen
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje postupy používané pro výpočet oteplení a ventilace synchronních turboalternátorů. Dále uvádí jednotlivé způsoby chlazení používané u turboalternátorů různých výkonů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the procedures used for the calculation of warming and ventilation synchronous turbo-alternators. It also states the various cooling methods used in turbo-alternators different performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Rollinger_Ondrej_Chladici systemy synchronnich alternatoru.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067027_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067027_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067027_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.