Title: Testování adheze tenkých vrstev metodou cross hatch
Other Titles: Adhesion testing of the thin films by cross hatch method
Authors: Rajtmajer, Josef
Advisor: Navrátil Jiří, Ing.
Referee: Bystřický Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23151
Keywords: tenká vrstva;testování;zkouška;adheze;cross hatch;mřížkový řez;cross hatch cutter;substrát;indentor;experiment;depozice;předepoziční úprava
Keywords in different language: thin film;testing;adhesion;cross hatch;grid cut;cross hatch cutter;substrate;indenter;experiment;deposition;surface modification
Abstract: Práce je věnována studiu a popisu tenkých vrstev a to především testování jejich adheze k substrátu. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný popis, předdepoziční úpravy povrchů a následně na samotnou depozici tenkých vrstev. V druhé polovině práce jsou popsány metody testování adheze tenkých vrstev jako je např. vrypová zkouška, odtrhová zkouška, Mercedes test, zkouška smykem, atd. Největší důraz je kladen na metodu zkoušení adheze tenkých vrstev nazývanou cross hatch test neboli zkouška mřížkovým řezem. Tato metoda je zde podrobně popsána a v závěru práce i experimentálně odzkoušena na několika vzorcích lišících se materiálem vrstvy a substrátem, na němž je vrstva nanesena.
Abstract in different language: This thesis is focused on the description of thin films and expecially on the testing of their adhesion to the substrate. The opening part of this thesis contains a general description of thin films, pre-deposition surface modification and the deposition itself. The second part is focused on the adhesion tests such as scratch test, pull-off test, mercedes test, etc. The greatest emphasis is placed on the cross hatch adhesion test which is based on the principle of creating grid cut in the thin film and subsequent evaluation of the results by comparison with standard adhesive classes. This method is described in detail and experimentally tested on several samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Josef_Rajtmajer.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
067145_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,75 kBAdobe PDFView/Open
067145_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,9 kBAdobe PDFView/Open
Rajtmajer_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce109,04 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.