Title: Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy
Other Titles: An Analysis of competitive position of a chosen company
Authors: Pochylová, Daniela
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23421
Keywords: marketing;konkurence;konkurenceschopnost;konkurenční analýza;swot analýza;porterův model pěti sil;portfolio analýza;oriflame;avon
Keywords in different language: marketing;competition;competitiveness;competitive analysis;swot analysis;porter´s five forces analysis;portfolio analysis;oriflame;avon
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracována na téma Analýza konkurenčního prostředí vybrané firmy. Zaměřená je na analýzu konkurenčního prostředí společnosti Oriflame a zároveň zjišťuje, jakou zaujímá pozici. Práce má dvě části. První část tvoří teoretický základ, který je používán ve výzkumné části práce; zabývá se pojmy jako marketing, konkurence a její typy, možné analýzy konkurenceschopnosti podniku. Druhá část je zaměřena na aplikaci uvedené teorie na konkrétní společnost, a to kosmetickou společnost Oriflame; uvádí základní informace a historii společnosti. Je proveden průzkum trhu a společnost Oriflame je srovnávána s jejím hlavním konkurentem společností AVON. Dále je v rámci práce vypracována SWOT analýza a Porterův model pěti sil pro společnost Oriflame. Provedené analýzy a průzkum trhu pomocí dotazníků jsou podkladem pro návrhy a doporučení pro společnost v závěru práce.
Abstract in different language: The content of the bachelor thesis is dealing with the analysis of the market competitiveness of the cosmetics company Oriflame. The main objective of this analysis is to find out about the competitive background in which the company operates and pinpoint the position within its surroundings. The thesis has two parts. The first one is theoretically based and it describes basic terms (marketing, competition) which are further used in the thesis. The second part is using theoretical background from the first part and is focused on the cosmetics company Oriflame. This part also includes basic information about the company and company´s history as well. The market research, which is conducted in this part, compares Oriflame with its main competitor, company AVON. The main tools used in this research are SWOT analysis and Porter's five forces analysis. The analysis and research, conducted through questionnaires, are the basis for suggestions and recommendation for this company at the end of my thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pochylova-BP-Analyza konkurencniho postaveni vybrani firmy.pdfPlný text práce11,64 MBAdobe PDFView/Open
Pochylova D. - V.PDFPosudek vedoucího práce601,75 kBAdobe PDFView/Open
Pochylova D. - O.PDFPosudek oponenta práce555,91 kBAdobe PDFView/Open
Pochylova D. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce231,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.