Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová Hana, Ing.
dc.contributor.authorHavranová, Monika
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:49Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:23:49Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier62315
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23422
dc.description.abstractPráce je zaměřena na analýzu nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovsku, výzkum kvality nabízených služeb v oblasti informačních služeb a návrh nových produktů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu. Další částí práce je charakteristika regionu Tachovsko z hlediska služeb cestovního ruchu, dále výzkum kvality nabízených služeb v Informačních centrech regionu a SWOT analýza regionu. Poslední částí práce je marketingový mix a návrh nových produktů v podobě pobytů pro dvě cílové skupiny.cs
dc.format55 s. (88 849 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectslužbycs
dc.subjectregion tachovskocs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectmystery shopingcs
dc.titleAnalýza nabídky služeb cestovního ruchu na Tachovskucs
dc.title.alternativeAnalysis of tourism services supply in Tachov regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the analysis of the supply of tourism in the region Tachovsko, research into the quality of services offered in the field of information services and design new products. At the beginning of the work is focused on tourism and tourism services. Another part is Tachovsko characteristics of the region in terms of tourism services, further research into the quality of services offered in the region, information centers and SWOT analysis of the region. The last part is the marketing mix and design of new products in the form of visits for the two target groups.en
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedservicesen
dc.subject.translatedtachov regionen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedmystery shopingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havranova_Monika.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - O.PDFPosudek oponenta práce578,83 kBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce828,09 kBAdobe PDFView/Open
Havranova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce279,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.