Title: Reklama a její vliv na děti
Other Titles: Advertising and it´s influence on children
Authors: Krnáčová, Aneta
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23439
Keywords: televizní reklama;cílová skupina;regulace reklamy;mediální výchova;mediální gramotnost
Keywords in different language: tv commercial;target group;regulation of advertising;media education;media;media literacy
Abstract: Práce se zabývá problematikou reklamy, především televizní reklamy zaměřené na děti. Teoretická část definuje základní pojmy týkající se této problematiky jako je marketing, reklama a cílová skupina. Dále je vysvětlena problematika regulace reklamy pro děti a mladistvé. Zamýšlí se nad vlivem rodiny a její rolí v mediální výchově, seznamuje s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání včetně jejích aktivit. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, na základě kterého byly získány potřebné informace ke zjištění současné situace vztahu dětí a jejich rodičů k televizní reklamě a stanovení doporučení na základě získaných informací.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of advertising, mainly the issue of tv commercial focused on children. The theoretical part defines basic terms relating to the issue as marketing, advertising and target group. The thesis also explains the issue of regulation of advertising to children and youthful. The thesis thinks about influence of family and its media education´s role, introduces with Council for Radio and Television Broadcasting including its activities. The practical part deals with the questionnaire survey through which were collected data about commercials for describing the present situation between the children, their parents and for defining recommendations based on the acquired information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krnacova Aneta.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Krnacova_V.pdfPosudek vedoucího práce577,91 kBAdobe PDFView/Open
Krnacova_O.pdfPosudek oponenta práce551,33 kBAdobe PDFView/Open
Krnacova_P.pdfPrůběh obhajoby práce266,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.