Title: Spokojenost obyvatel Plzně s projektem EHMK Plzeň 2015
Other Titles: Satisfaction of Pilsen inhabitants with the project Pilsen, the European Capital of Culture 2015
Authors: Boublíková, Lucie
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23465
Keywords: kultura;marketing destinace;evropské hlavní město kultury;plzeň
Keywords in different language: culture;marketing of destination;the european capital of culture;pilsen
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na titul Evropské hlavní město kultury, jehož držitelem byla v roce 2015 Plzeň. V první části jsou představeny pojmy jako kultura a kulturní turismus a dále se zabývá problematikou marketingu destinace. Práce popisuje, jak titul EHMK získat a jak se s ním vypořádalo město Plzeň. Pomocí dotazníkového šetření byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit spokojenost obyvatel Plzně s tímto projektem, převážně s akcemi, které byly v rámci EHMK pořádané. Výstupem práce jsou návrhy, pomocí kterých by bylo možné některé události vylepšit a zvýšit tak komfort a celkovou spokojenost návštěvníků.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the title of European Capital of Culture, hold in 2015 by Pilsen. The first part introduces terms such as culture and cultural tourism and afterwards deals with marketing of destination. The Thesis describes how to get ECOC title and how Pilsen coped with it. By using a questionnaire survey was carried out research whose aim was to find out the satisfaction of the inhabitants of Pilsen with this project, mainly with events organized by ECOC. Outcome of this thesis are suggestions through which it would be possible to improve some events and to increase the comfort and generall satisfaction of visitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Boublikova_Lucie.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Boublikova_V.pdfPosudek vedoucího práce619,16 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_O.pdfPosudek oponenta práce665,77 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce208,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.