Title: Motivování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: The Motivation of Employees at an Organization
Authors: Dvořáková, Michaela
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Singerová Jitka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23521
Keywords: klíčová slova: motiv;motivace;stimul;motivační program;zaměstnanecké benefity
Keywords in different language: keywords: motive;motivation;stimulus;motivation programme;employees? benefits
Abstract: Dvořáková, M. Motivace zaměstnanců v organizaci. Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 69 s., 2013 Klíčová slova: motiv, motivace, stimul, motivační program, zaměstnanecké benefity Předložená bakalářská práce se zabývá tématem motivování zaměstnanců v organizaci, konkrétně ve společnosti Moser, a. s. Karlovy Vary. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivačního programu ve společnosti Moser, a. s. a jak jsou s tímto motivačním programem spokojeni zaměstnanci společnosti. Bylo zjišťováno, s čím jsou zaměstnanci spokojeni, s čím jsou naopak nespokojeni, co by chtěli změnit. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou téměř se současným motivačním programem spokojeni. Bakalářská práce obsahuje 5 kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány základní pojmy. Ve druhé kapitole je krátce popsána zkoumaná společnost, zpracované silné a slabé stránky motivování zaměstnanců. Ve třetí kapitole je popsán současný motivační program ve zkoumané společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části bakalářské práce autorka na základě výsledků dotazníkového šetření vytvořila návrh na zlepšení současného motivačního systému, tak aby se zlepšila motivace zaměstnanců k práci.
Abstract in different language: Dvořáková, M. Motivation of employees in the organization.Bachelor?s thesis.Cheb: The Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 69 p., 2013 Keywords: motive, motivation, stimulus, motivation programme, employees? benefits
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP DvorakovaPlný text práce1,99 MBUnknownView/Open
Dvorakova v..pdfPosudek vedoucího práce243,66 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova o..pdfPosudek oponenta práce306,64 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce333,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.