Title: Výpočtová analýza vibrací rotoru turbodmychadla
Authors: Bugár, Jakub
Advisor: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Zeman Vladimír, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23601
Keywords: turbodmychadlo;rotor;ložisko s plovoucími pouzdry;modální analýza;campbellův diagram;nevývaha
Keywords in different language: turbocharger;rotor;fluid-film bearing;modal analysis;campbell diagram;unbalance
Abstract: Práce se věnuje problematice matematického modelování a výpočtové analýzy vibrací rotoru turbodmychadel. V teoretické části je odvozen komplexní linearizovaný matematický model rotoru turbodmychadla, který je uložen na kluzných ložiscích s plovoucími pouzdry. Pro zjištění základních dynamických vlastností rotoru turbodmychadla je provedena modální analýza a dále je zkoumána dynamická odezva vyvolaná zbytkovými nevývahami rotoru. Metodika výpočtového modelování a dynamické analýzy je aplikována na rotor turbodmychadla typu C12 českého výrobce ČZ, a.s. Implementace vytvořené metodiky modelování je provedena v prostředí MATLAB.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with an issue of mathematical modelling and computational analysis of turbochargers vibration. In the theoretical part of the thesis, complex linearized mathematical model of a turbocharger rotor which is mounted on fluid-film bearings with floating rings, is derived. For investigation of elementary dynamic properties of the turbocharger rotor the modal analysis is performed and dynamic response to residual unbalances of the rotor is investigated. The derived methods of computational modelling and dynamic analysis are applied to the specific turbocharger type C12 produced by Czech company ČZ, a.s. Implementation of derived methods of modelling is performed using MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Bugar_DP.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Bugar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,5 kBAdobe PDFView/Open
Bugar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce264,72 kBAdobe PDFView/Open
Bugar_oponent.pdfPosudek oponenta práce574,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.