Title: Stavebnicový, demontovatelný, rozšiřitelný systém pro mateřské školy
Other Titles: Modular, demountable and expandable system for kindergartens
Authors: Lohr, Tomáš
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Polák Aleš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23731
Keywords: stavebnicový;demontovatelný;rozšiřitelný;systém;mateřská škola;výkresy
Keywords in different language: modular;dismountable;expandable;system;kindergarten;drawings
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem stavebnicového, demontovatelného, rozšiřitelného systému pro mateřské školy. Cílem práce je návrh vhodného konstrukčního systému pro postupné rozšiřování, nebo případné přemístění objektu. Dále vhodným návrhem dispozice a provozního řešení pro objekt užívaný dětmi předškolního věku. Návrhy a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresy byly vypracovány v programu AutoCad 2016.
Abstract in different language: This bachelor thesis designs a modular, dismountable and expandable system for kindergartens. The aim of the thesis is to design a suitable construction system for the site to expand, or potentially relocate. The thesis also aims to design a suitable layout and operation arrangement for the site visited by preschool-age children. I produced all designs and made all calculation according to the effective Czech Technical Standards ČSN EN and created all drawings in the AutoCad 2016 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Lohr_2016.pdfPlný text práce34,08 MBAdobe PDFView/Open
Lohr_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,55 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_oponent.pdfPosudek oponenta práce633,81 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.