Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHalíková, Kateřina
dc.contributor.refereeFiala Radek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:52Z-
dc.date.available2014-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:52Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier63473
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23746
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá digitální rekonstrukcí interiéru kaple sv. Ondřeje na zámku Hradiště v Blovicích. Prvním úkolem této práce bylo vytvoření kartotéky týkající se původního inventáře kaple. Práce dále obsahuje popis sběru geodat a jejich zpracování. V práci je popsáno vytvoření samotného modelu interiéru kaple v programu SketchUp. Následně práce popisuje doplnění modelu inventářem, který se v současné době v kapli nenachází, rekonstruovaným převážně z dochovaných fotografií. Výsledná digitální rekonstrukce interiéru kaple bude prezentována návštěvníkům Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdigitální rekonstrukcecs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectkaplecs
dc.subjectkaple sv. ondřejecs
dc.subjectsakristiecs
dc.subjectblovicecs
dc.subjectinteriércs
dc.subjectinventářcs
dc.subjectsketchup.cs
dc.titleDigitální rekonstrukce interiéru kaple sv. Ondřeje na zámku Hradištěcs
dc.title.alternativeDigital Reconstruction of the interior of the St. Andrew Chapel at the Hradiště Castleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on a digital reconstruction of the interior of Saint Andrew Chapel in Hradiště Castle, Blovice, Pilsen Region. First task of this thesis was the creation of card file about the original inventory in the chapel. This work further contains the description of collecting geodata and their processing. In the thesis is described the creation of the model of chapel's interior in SketchUp. Furthermore, this thesis describes insertion of inventory, which is not currently located in the chapel, created based upon preserved photographs into the model. The resulting digital reconstruction of the interior of the chapel will be presented to future visitors of South Pilsen Region museum in Blovice.en
dc.subject.translateddigital reconstructionen
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedchapelen
dc.subject.translatedsaint andrew chapelen
dc.subject.translatedsacristyen
dc.subject.translatedbloviceen
dc.subject.translatedinterioren
dc.subject.translatedequipmenten
dc.subject.translatedsketchup.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFView/Open
PO_Halikova.pdfPosudek oponenta práce721,59 kBAdobe PDFView/Open
PV_Halikova.pdfPosudek vedoucího práce813,19 kBAdobe PDFView/Open
P_Halikova.pdfPrůběh obhajoby práce33,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.