Title: 3D model barokní podoby zámku Hradiště
Other Titles: 3D Model of the Baroque Form of Hradiště Château
Authors: Tichá, Markéta
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Křížková Červená Radka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23747
Keywords: 3d model;prostorový model;sketchup;baroko;barokní architektura;zámek hradiště;blovice
Keywords in different language: 3d model;spatial model;sketchup;baroque;baroque;architecture;hradiště château;blovice
Abstract: Tato práce se zabývá rekonstrukcí barokní podoby zámku Hradiště v Blovicích a tvorbou prostorového modelu předpokládané barokní podoby zámku. První polovina práce se zabývá historií objektu a návrhem jednotlivých částí barokní podoby zámku Hradiště na základě analýzy dostupných pramenů. Druhá polovina práce je zaměřena na sběr a zpracování geodat a následně na samotnou tvorbou prostorového modelu předpokládané barokní podoby zámku. Prostorový model byl vytvořen v prostředí SketchUp. Výsledky této bakalářské práce budou prezentovány v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.
Abstract in different language: This thesis deals with the reconstruction of the baroque-style Hradiště Château in Blovice and the creation of a spatial model of the predicted shape of the building. The fist half of this thesis deals with the history of the object and the design of the baroque-style Hradiště Château based on an analysis of available sources. The second half of this thesis is focused on collecting and processing geodata followed by the creation of spatial model of the baroque-style Hradiště Château. The spatial model was created using the SketchUp environment. The results of this thesis will be presented in the Museum of Southern Pilsen in Blovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ticha_bp.pdfPlný text práce19,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Ticha.pdfPosudek vedoucího práce809,8 kBAdobe PDFView/Open
PO_Ticha.pdfPosudek oponenta práce462,32 kBAdobe PDFView/Open
P_Ticha.pdfPrůběh obhajoby práce33,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.