Title: Prostorová vizualizace kostela sv. Václava v Radnicích
Authors: Jeřábková, Lucie
Advisor: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Hájek Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23758
Keywords: vizualizace;webové prostředí;3d model;javaskriptová knihovna;x3dom;blend4web;three;js;agisoft photoscan;blender;kostel;radnice
Keywords in different language: vizualization;web environment;3d model;javascripts libraries;x3dom;blend4web;three;js;agisoft photoscan;blender;church;radnice
Abstract: Práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela sv. Václava v Radnicích a jeho následnou vizualizací ve webovém prostředí. Vizualizace je zde myšlena ve smyslu zobrazení, nikoliv ve smyslu vizuálních prostředků. Tvorba modelu probíhá v prostředí programu Blender a v programu Agisoft PhotoScan. V případě druhého programu jsou popsány i jednotlivé kroky vedoucí k výslednému modelu. V práci jsou obsaženy postupy, jak za pomoci vybraných javaskriptových knihoven docílit interaktivního zobrazení modelu v prostředí internetu, a také různé problémy (i s jejich řešením), které při exportu vyvstávaly.
Abstract in different language: This thesis is focused on creating a 3D model of church saint Wenceslas in the Radnice and its subsequent visualization in a web. Visualization is meant in the sense of view, not in the sense of visual means. The model was created in an environment of Blender and in the program Agisoft PhotoScan. Visualization is described as individual steps leading to the final model in the Agisoft PhotoScan. There are detailed procedures how to use selected javascripts libraries for interactive display model on the Internet, and various problems (and their solutions), that was made during the export.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jerabkova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PO_Jerabkova.pdfPosudek oponenta práce815,94 kBAdobe PDFView/Open
PV_Jerabkova.pdfPosudek vedoucího práce781,25 kBAdobe PDFView/Open
P_Jerabkova.pdfPrůběh obhajoby práce39,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.