Title: Srovnání stávajících IDE pro jazyk Java
Other Titles: Comparison of Existing IDE for Java Language
Authors: Zeman, Petr
Advisor: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23809
Keywords: java;vývojové prostředí;bluej;greenfoot;eclipse;netbeans
Keywords in different language: java;ide;bluej;greenfoot;eclipse;netbeans
Abstract: Cílem této bakalářské práce je provést rešerši existujících vývojových prostředí pro jazyk Java a následné porovnání několika z nich. K tomu byla zvolena prostředí BlueJ a Greenfoot, která jsou určená k výuce programování, a prostředí Eclipse a Netbeans, která jsou určená pro vývoj aplikací. Všechna uvedená prostředí jsou v práci podrobně popsána a porovnána, což může čtenáři pomoci při volbě správného prostředí pro vlastní práci.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to research the existing integrated development enviroments for Java language and then comparison of several of them. For the comparison, the BlueJ and Greenfoot IDEs, which are designed to learning programming, and Eclipse and Netbeans IDEs, which are intended for application development, were chosen. All selected IDEs are described in this thesis in detail and compared, so it can help to readers in choosing right application for their own work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A12B0538P_Zeman.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce324,47 kBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-posudek.pdfPosudek oponenta práce188,16 kBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce93,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.