Title: Využití opatření obecné povahy při územním plánování
Other Titles: Utilization of the measures of a general nature in the spatial planning
Authors: Siřínek, Jakub
Advisor: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23924
Keywords: opatření obecné povahy;územní plánování;územní plán;stavební zákon
Keywords in different language: measure of general nature;spatial planning;territorial plan;building act
Abstract: Cíl diplomové práce "Využití opatření obecné povahy při územním plánování" je zaměřen na využití opatření obecné povahy ve vztahu k stavebnímu zákonu, konkrétně územnímu plánování v České republice. V jednotlivých kapitolách je rozebráno opatření obecné povahy a instituty územního plánování. V poslední kapitole je popsán přezkum opatření obecné povahy. Práce je obohacena o judikaturu Nejvyššího správního soudu.
Abstract in different language: The target of thesis "Utilization of the measure of general nature in the spatial planning" is focused on utilization of the measure of general nature in relation to building act, especially to the spatial planning. In every chapter is analyzed the measure of general nature and institutes of the spatial planning. In the last chapter is described examination of the measure of general nature. The thesis is supplemented by Supreme administrative court´s decisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Sirinek.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
sirinek Malast oponent.pdfPosudek oponenta práce888,64 kBAdobe PDFView/Open
Sirinek Podhrazky vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sirinek.pdfPrůběh obhajoby práce590,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.