Název: Vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou
Další názvy: Development of legal regulation of fixed-term employment relationship
Autoři: Dohnal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Oponent: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23940
Klíčová slova: evropská unie;pracovní poměr na dobu určitou;pracovní poměr;zaměstnanec;zaměstnavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: employment relationship;employee;employer;european union;fixed-term employment relationship
Abstrakt: Snahou diplomové práce je charakterizovat pracovní poměr na dobu určitou jako zajímavou oblast v koncepci pracovního poměru a následné komparaci historického vývoje na území České republiky. V diplomové práci bude porovnávána právní úprava současná s právní úpravou předchozí. Práce bude rozdělena do několika kapitol. Přičemž v první kapitole se budu obecně zabývat pracovním poměrem jako takovým. Popisem jeho znaků se budu snažit o jeho zařazení a vysvětlím důležité pojmy pro lepší pochopení pracovního poměru na dobu určitou. V druhé kapitole podrobně popíši vývoj právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou na našem území. Svůj výklad začnu ještě předtím, než bylo pracovní právo sjednoceno ve formě jednoho zákoníku. Takto budu postupovat napříč časovou osou až k prvnímu zákoníku práce z roku 1965. Ve třetí kapitole se zaměřím na zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce i s jeho rozsáhlými novelami až k nedávné minulosti kdy začal platit zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V této kapitole se také budu věnovat vstupu České republiky do Evropské unie a následné nutnosti sjednocení platného práva s právem Evropských společenství. Čtvrtá kapitola bude pojednávat o novém zákoníku práce z roku 2006 s jeho následnými novelami a změnami. Zároveň zde budu hodnotit současnou platnou právní úpravu. Předkládaná diplomová práce bude čerpat zejména z odborné literatury, která se zabývá tématem pracovního poměru a také platných právních předpisu. Dále budu čerpat i z právních předpisů, jejichž účinnost již skončila a jenž byly použity pro vylíčení dřívější právní úpravy. Tj. z ustanovení zákoníku práce a jiných právních předpisů, které jsou podstatné pro pracovní poměr na dobu určitou. Pro dané téma diplomové práce využívám i judikatury Nejvyššího soudu, nebo důvodových zpráv zákonů a článků o pracovním poměru na dobu určitou.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation paper explores the idea of fixed term relationships in employment, its evolution and its adjustments within Czech Employment Law. At first, the paper describes the basic elements of the employment relationship. The employment relationship is defined as the most basic and most important item of legally binding employment contract. The next part of the paper considers the employment relationship within long term employment contract and its evolution throughout the history in Czech Republic, up until the creation of first Labour Code. The third chapter examines a particular piece of legislation - Law no. 60/1995 of Employment Law and its many novels. This chapter is dedicated to understanding and unifying employment law within the Czech Republic and Europe Union. The last chapter provides an overview of the new Employment Law Act 2006, its following novels and evaluation of current law requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace2016.1.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal-2.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal-1.pdfPosudek vedoucího práce864,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dohnal Jan.pdfPrůběh obhajoby práce529,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.