Title: Předběžná opatření ve věcech domácího násilí
Other Titles: Precautions in domestic violence cases
Authors: Buriánová, Pavla
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23950
Keywords: předběžná opatření;domácí násilí;nebezpečné pronásledování
Keywords in different language: precautions cases;domestic violence;dangerous pursuit
Abstract: Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na problematiku domácího násilí a nebezpečného pronásledování. Diplomová práce popisuje podrobný postup ve všech fázích řízení a zaměřuje se i na srovnání právní úpravy platné do 31.12.2013 (občanský soudní řád) a od 1.1.2014 (zákon o zvláštních řízeních soudních).
Abstract in different language: This dissertation provides the comprehensive look to the problems of the domestic violence and the dangerous pursit. The dissertation describe in detail judicial proceedings in every stages and specialzes in the comparsoin with law come into force until 31.12.2013 (the civil procedure code)and since 1.1.2014 (law on special judicial proceeding).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP domaci nasili.pdfPlný text práce790,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Burianova.pdfPosudek oponenta práce781,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Burianova.pdfPosudek vedoucího práce948,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Burianova.pdfPrůběh obhajoby práce295,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.