Title: Pravomoc soudů v občanském soudním řízení
Other Titles: Court Jurisdiction in Civil Proceedings
Authors: Fischerová, Eliška
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Ungr Miloslav, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23951
Keywords: občanské soudní řízení;pravomoc soudů v občanském soudním řízení;civilní soudy;zúžení civilní pravomoci;kompetenční spory;podmínky řízení
Keywords in different language: civil procedure law;court jurisdiction in civil proceedings;civil courts;limited jurisdiction of civil courts;conflicts over the competence;procedural conditions
Abstract: Tato práce se zabývá pravomocí soudů v občanském soudním řízení a popisuje její význam v ucelené formě. Pozornost je věnována teoretickým východiskům a pojetí pravomoci ve světle § 7 občanského soudního řádu. Následně je podrobně popsán fenomén zúžené civilní pravomoci. Práce se též zabývá soudní pravomocí jako primární procesní podmínkou a problematikou kompetenčních sporů.
Abstract in different language: The thesis deals with court jurisdiction in civil proceedings, introducing this term in a coherent context. The attention is paid to  the basic terms and the conception of the jurisdiction in the light of s. 7 of the Civil Procedure Code. Subsequently, the phenomenon of the limited jurisdiction of civil courts is described in detail. The thesis also deals with  the jurisdiction as a primary procedural condition and the issue of the conflicts over the competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Eliska Fischerova - Pravomoc soudu v obcanskem soudnim rizeni 2016.pdfPlný text práce766,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Fischerova.pdfPosudek oponenta práce883,36 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Fischerova.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Fischerova.pdfPrůběh obhajoby práce288,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.