Title: Koncentrace řízení v civilním řízení u nás a v Evropě
Other Titles: Concentration of proceedings in civil procedure in our country and in Europe
Authors: Michalová, Markéta
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23954
Keywords: civilní proces;koncentrace řízení;právo na spravedlivý proces;komparace zahraničních úprav;novela č. 30/2000 sb.;novela č. 7/2009 sb.
Keywords in different language: civil process;concentration of proceedings;right to the fair process;comparison of foreign regulation;amendment nr.30/2000;amendment nr.7/2009
Abstract: Diplomová práce se zabývá koncentrací řízení v civilním řízení u nás a v Evropě. Porovnává českou úpravu se slovenskou a německou. Důležitá je téže úvaha, zda současná úprava koncentrace řízení neodporuje právu na spravedlivý proces. Toto téma je již řadu let velmi aktuálním, jelikož se zákonodárce snaží řízení zrychlit a zefektivnit.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the Concentration of proceedings in civil procedure in our country and in Europe. It compares the Czech regulation with the Slovak and the German one. The important part is also the consideration, if the current regulation of the concentration of proceedings contradicts the right to the fair process. This theme is very current, because the lawmaker tries to accelerate the process and increase its efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP final.pdfPlný text práce432,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Michalova.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Michalova.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Michalova.pdfPrůběh obhajoby práce314,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.