Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNydrlová, Nikola
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2016-5-20
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:59Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:38:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65300
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23957
dc.description.abstractTématem mé diplomové práce je detenční řízení. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu upravené po novele soukromého práva v zákoně č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních jako nesporné řízení. Práce je členěna do kapitol, které se zabývají historií právní úpravy, ústavními základy a především samotným průběhem detenčního řízení. Cílem práce je komplexně popsat detenční řízení z procesněprávního i hmotněprávního hlediska.cs
dc.format58 s. (116 423 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdetenční řízenícs
dc.subjectosobní svobodacs
dc.subjectnesporná řízenícs
dc.subjectzdravotnické zařízenícs
dc.subjectzákonnostcs
dc.titleDetenční řízenícs
dc.title.alternativeDetention proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy diploma thesis is about civil detention proceedings. The proceedings on the admissibility of retention in a health care institution is, after the amendment of civil law, enshrined in Act No. 292/2013 Coll,. as a non-contentious proceedings, among other special judicial proceedings. The thesis is divided into few chapters. The chapters deal with the history of a detention proceedings, with its constitutional foundations and especially with the actual course of a detention proceedings. The aim of the thesis is to comprehensively describe detention within the meaning of procedural law as well as of substantive law.en
dc.subject.translateddetention proceedingsen
dc.subject.translatedpersonal libertyen
dc.subject.translatednon-contentious proceedingsen
dc.subject.translatedmedical facilitiesen
dc.subject.translatedlegalityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DETENCNI RIZENI.pdfPlný text práce10,47 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nydrlova.pdfPosudek vedoucího práce933,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nydrlova.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoby Nydrlova.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.